De Jeugdtheaterschool Leiden e.o. geeft naast de cursussen in het eigen gebouw ook cursussen en workshops in het onderwijs, de brede school en in de wijk.

Alle projecten kunnen worden afgesloten met een presentatie.

Voor het Speciaal (Basis) Onderwijs hebben we een leerplan ontwikkeld dat met succes op een groot aantal scholen wordt gegeven. De kennis en ervaring die we hebben, wordt in binnen- en buitenland geprezen.

Voor het basisonderwijs hebben we een aantal projecten ontwikkeld, variërend van een reeks basislessen tot thema projecten.

Op verzoek van scholen en instellingen kunnen we lessen en cursussen verzorgen, die aansluiten op een thema binnen de school of bijvoorbeeld voor een theaterweek voor de hele school.

Voor het voortgezet onderwijs hebben we projecten die passen in het kader van het CKV onderwijs.

De Jeugdtheaterschool Leiden e.o. heeft cursussen, workshops en producties verzorgd voor het buitenschoolse aanbod van middelbare scholen in Leiden en de verre omtrek.

Voor de brede school hebben we projecten die het talent op theatergebied ontwikkelen. Naast het kunstzinnige aspect nemen ook het stimuleren van sociale vaardigheden, taalontwikkeling en wereldoriëntatie een belangrijke plaats in.

De docenten van de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. hebben ruime ervaring met het werken in de wijk en projecten met en voor speciale doelgroepen. We bieden projecten, waarin niet alleen op het artistieke vlak wordt gewerkt, maar waarin met name ook wordt gewerkt aan taalontwikkeling en sociale vaardigheden van de deelnemers.