Algemene voorwaarden

  • Door het verzenden van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief. Dit betekent dat wij er op rekenen dat de leerling de hele cursus afmaakt. Er is geen recht op teruggave of kwijtschelding van het verschuldigde lesgeld.
  • De leerling dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
  • Tijdens de les is het belangrijk om makkelijke kleding en schoenen te dragen. Horloges en sieraden mogen tijdens de les niet worden gedragen, in verband met de veiligheid.
  • Eten en drinken (ook kauwgom) tijdens de les is niet toegestaan. Bij de lessen van twee uur of langer zijn er pauzes, waarin zelf meegebracht eten en drinken kan worden genuttigd. Let op eten en drinken mag alleen in de ruimte bij de ingang. Alle leerlingen moeten zelf hun schillen, flesjes, verpakkingen opruimen. Roken is in alle ruimtes van de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. verboden.
  • De Jeugdtheaterschool Leiden e.o. is gevestigd in een groot gebouw, dat ook door anderen wordt gebruikt. De leerlingen mogen alleen gebruikmaken van de ruimtes van de JTS Leiden. De toiletten zijn via de gang bereikbaar, maar het is niet toegestaan om langer in de gangen te blijven dan nodig is om van en naar het toilet te gaan.
  • Verzuim is alleen mogelijk met een zwaarwegende reden. In de laatste periode, als wordt gewerkt aan de eindpresentatie, is het absoluut noodzakelijk dat alle leerlingen altijd aanwezig zijn. Verzuim dient van tevoren te worden gemeld (071-5144614 of info@jtsleiden.nl)
  • Als lessen uitvallen door verhindering van een docent is er geen recht op teruggave van het lesgeld. Wij zorgen er uiteraard voor dat les uitval wordt voorkomen, door voor vervanging te zorgen.

Wil je toneel spelen?

Voor 4 t/m 12 jaar

De cursus Toneel wordt gegeven in twee leeftijdsgroepen: 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar (één uur les). Spelenderwijs leer je hoe je een rol in een verhaal kunt spelen.

Speel toneel of musical

bij Jeugdtheaterschool Leiden e.o.