Financiële ondersteuning

Ondersteuning door de overheid

Wil je graag meedoen, maar is het lesgeld een drempel? Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om mee te doen met onze lessen. Gelukkig vindt de overheid dat ook.

Het Jeugdfonds sport & cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. De gemeente Leiden werkt samen met dit fonds. Bezoek de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor meer informatie, of informeer bij de gemeente.

Stichting Leergeld Wassenaar

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Stichting Leergeld Wassenaar biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Meer informatie op de website van Stichting Leergeld Wassenaar

Wil je toneel spelen?

Voor 4 t/m 12 jaar

De cursus Toneel wordt gegeven in twee leeftijdsgroepen: 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar (één uur les). Spelenderwijs leer je hoe je een rol in een verhaal kunt spelen.

Speel toneel of musical

bij Jeugdtheaterschool Leiden e.o.